Menjadi Penulis di TD Media

Penulisan menjadi salah satu elemen penting pada saat ini kerana zaman sekarang merupakan dunia yang tidak mempunyai batasan. Seseorang yang tinggal di Malaysia boleh membaca sebarang penulisan yang ditulis oleh penulis luar negara dengan hanya duduk di rumah.

Malah ramai diluar sana yang menyampaikan cara pemikiran mereka dengan membuat artikel dan juga menyebarkan video.

Kami di TD Media pula berhasrat untuk menyampaikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat agar masyarakat kita lebih terkehadapan dalam pelbagai isu dan juga cabaran di masa hadapan.

Oleh itu, kami memerlukan tenaga kerja dan juga penulis yang berpengalaman mahupun yang tidak berpengalaman (tetapi mempunyai kehendak yang kuat untuk menulis) untuk menyertai kami.

Di sini kami menyediakan 3 platform untuk anda sumbangkan artikel anda iaitu:

  • Root of Science
  • The Diagnosa
  • Aku Muslim

Jika anda berminat, isi borang di dalam link ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + 2 =