Aliah Fatin Irwani Binti Abdul Razak

Profil: Aliah Fatin Irwani

Aliah Fatin Irwani Binti Abdul Razak

Penulis di Laman Web

Root of Science

Bidang Pengajian

  1. Ijazah Sarjana Pendidikan Fizik, Universiti Teknologi Malaysia
  2. Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Fizik Gunaan), Universiti Sains Islam Malaysia

Kemahiran Lain

  1. Terapi Tingkahlaku Kognitif, CBT (pelatih bertauliah)
  2. Pemain kalimba

Pencapaian

  1. Pertandingan inovasi peringkat kebangsaan, I-Inova
  2. Pertandingan pengucapan awam
  3. Pertandingan debat
  4. Pertandingan catur
  5. Pertandingan menulis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 1 =